آدرس كارخانه:جاده قديم قم خيابان مهدي آباد خيابان 22 بهمن پلاك 6

تلفن:هاي تماس:

02156548520

02156548521

 

کد پستی  :  1817145511