خط نواربری دستگاهی برای برش رول ورق به صورت رول به رول می باشد که ابتدا رول یکپارچه ی ورق را روی دستگاه قرار داده که پس از باز شدن رول و حرکت بین ایستگاه ها و فرآیند های گوناگون به صورت طولی بریده شده و سپس جهت مصارف مختلف با عرض های کمتر به صورت رول جمع می شود.

 

ایستگاه های مختلف به شرح ذیل می باشد :

جنس ورق : انواع فولاد های ساختمانی ، گالوانیزه ، رنگی و استیل

ضخامت ورق : 0.25-6 میلی متر

عرض ورق : 500-2000 میلی متر

قطر داخل رول : 508 ، 610 ، 760 میلی متر

ماکزیمم قطر رول : 2000 میلی متر

ماکزیمم وزن رول : 30 تن

سرعت نرمال خط : 0 تا 130 متر بر دقیق