این نوع ورق یکی از پر کاربردترین ورق های مهندسی در زمینه مقابل با خوردگی می باشند. مقاومت بالای ورقهای استیل ضد

خوردگی بدلیل وجود کروم در ترکیبات آلیاژ آن ناشی میشود.

وجود مقدار حداقلی ۵% کروم در آلیاژ استیل باعث افزایش مقاومت به خوردگی آهن در برابر اسیدها می شود که با افزایش این مقدار

کروم۱۲%، آلیاژ به استیل زنگ نزن تبدبل می گردد. عملکرد این سیستم آلیاژی به این صورت است که کروم با تشکیل یک لایه اکسید

سطحی لایه های زیرین را از خوردگی محافظت می کند که این امر سطح آهن را در برابر خوردگی مقاوم می کند. برای ایجاد این لایه

محافظ سطح ورق باید در تماس با عوامل اکسید کننده باشد.

 

 

تقسیم بندی ورقهای استیل بر اساس درصد آلیاژ:

ورق استیل ضد اسید ۳۰۴ موارد استفاده از این ورقها برای مخازن آب سختی گیری شده و هوای فشرده ابزار دقیق و خودرو سازی می

باشد. استیل ۳۰۴حاوی ۱۸%کرومو ۸%نیکلو ۰٫۰۸۸ کربن است . این نوع استیل به نام ۸-۱۸ نیز شناخته می شود.

 

ورق استیل ضد اسید ۳۱۶ موارد استفاده این نوع ورقها برای مخازن و سیستم های صنایع دارویی ، صنایع غذایی و شیمیایی میباشد.

استیل ۳۱۶ دارای ۱۶% کروم ۱۰% نیکل و ۲%مولیبدناست. مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی در برابر کلراید(مثل

آب دریا)به آن اضافه می شود. این استیل بهاستیل ضدزنگ گرید دریایی نیز شناخته می شود

 

ورق استیل ضد اسید ۳۱۷ موارد استفاده این نوع ورق برای مخازن حاوی آب دریا یا پوشش سطوح در برخورد با آب دریا می باشد.